Τρεις κηδείες σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Βασιλική Παπανεστωροπούλου ετών 61

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βασίλειος Βάρσος ετών 68

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Στέφανος Παπαδόπουλος ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας