Τρεις κηδείες σήμερα Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Παπαγιαννακόπουλος ετών 78

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αγλαΐα Καραβασώνη ετών 86

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

3.Χαρίκλεια Χρήστου ετών 96

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας