Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώθηκε, ότι προτείνεται στα καταστήματα μέλη του συλλόγου, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 16 Απριλίου 2019,  να παραμείνουν κλειστά τα Σάββατα από 6/7/2019 μέχρι και 24/8/2019.
Η εφαρμογή της πρότασης είναι προαιρετική.