Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Βασιλική Βανιώτη-Παπά ετών 84

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αγγελική Μπόγκα ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αικατερίνη Μιχαλιού ετών 95

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

4.Θεόδωρος Πιτσίλκας

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Γενέθλιον του Ιωάννη του Προδρόμου (Νικολοπούλου 9) στη Φιλιπππούπολη