Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ανέστης Μακρίδης ετών 73

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας

2.Αθανάσιος Γρηγορίου ετών 74

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

3.Ιερεμίας Τσοπούρογλου ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

4.Μαρία Φλίκα (χήρα Νικολάου Μπρότση) ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμπελώνα