Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου 2022 στο νομό Λάρισας

1.Κωνσταντίνο Ανδρέου ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά, Μακρυχώρι

2. Ιωάννη Ζάχο ετών 47

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

3.Νικόλαο Χαρίτο ετών 85

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

4. Άννα Μπολέτη ετών 79

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)