Τέσσερις κηδείες σήμερα Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Καπνιτζής ετών 67

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αστέριος Ι. Τσιούρβας ετών 68

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων

3.Βασίλειος Δεληζώνας ετών 86

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

4.Πολυξένη Μαγκώνη ετών 98

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας