Τέσσερις κηδείες σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 στο νομό Λάρισας 

1.Αθανάσιο Γ. Κράβαρη ετών 65

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευθεροχώρι Μαγνησίας

2.Δέσπω Βανακάρα ετών 77

Ώρα 4 μ.μ. Άγιο Αθανάσιο Λάρισας

3.Παρασκευή Παπαγιαννούλη ετών 85

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Λάρισας

4.Αντώνη Γιαννακόπουλο ετών 69

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (παλαιό κοιμητήριο)