Τέσσερις κηδείες σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Παντελής Βουβούσας ετών 84

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης

2.Δημήτριος Μαϊντάς ετών 82

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Δούκας ετών 94

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων

4.Χρυσούλας Χάμου ετών 93

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας