Τέσσερις κηδείες σήμερα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Πράπας ετών 67

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

2.Γεώργιος Ζέστας ετών 79

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αχιλλέας Αρσενίου ετών 77

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Λουτρού Λάρισας

4.Παρασκευή Φιτσοπούλου ετών 88

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μελίας