Τέσσερις κηδείες σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Μαγαλιός ετών 60

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βλαχογιαννίου Ελασσόνας

2.Κωνσταντίνος Χ. Παπαστεργίου ετών 77

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αρμενίου

3.Καλλιόπη Στανίση ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Στέργιος Στεφανής ετών 98

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μοδέστου