Τέσσερις κηδείες σήμερα Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Θεόδωρος Μπέκος ετών 73

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Κωνσταντίνος Ζουλούμης ετών 87

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αθανάσιος Βουλγαρίδης ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Γεώργιος Μπαλαής ετών 88

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Σπηλιάς