Η ΕΦΑ Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης Τεκέ Χασάν-Μπαμπά στα Τέμπη» του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Τεκέ Χασάν-Μπαμπά στα Τέμπη» της πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση Τεκέ Χασάν-Μπαμπά στα Τέμπη» με κωδικό ΟΠΣ 5068871 στο ΕΠ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για χρονικό διάστημα 8(οκτώ) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

aftodioikisi.gr