Πέντε κηδείες σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Πράπας ετών 89

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

2.Καλλιόπη Ριζάκη ετών 90

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Σκήτης Αγιάς

3.Αθανάσιος Χατζάρας ετών 90

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κουλούρας 

4.Πατήρ Δημήτριος Μπαλατσούκας ετών 92

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

5.Θεόδωρος Γρηγορίου ετών 92

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμπελώνα