Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Αστέριος Μπαντούκας ετών 76

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Σοφία Κουτσοπούλου ετών 78

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Χαλκιάδων

3.Γεώργιος Νιάκας ετών 80

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

4.Ναυσικά Γουγουλιά ετών 82

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων

5.Ευάγγελος Ευαγγέλου ετών 96

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Γεννέσεως της Θεοτόκου Αιγάνης