Πέντε κηδείες σήμερα Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 στο νομό Λάρισας

1.Δήμητρα Πανοπούλου ετών 91

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Σωτήρος (νέο κοιμητήριο)

2. Μαρία Λέντζα Μπασδέκη  ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών, Τύρναβος

3. Σοφία Λαζαρίζου ετών 60

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

4. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο ετών 94

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

Αστέριο Τζίκα ετών 90

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Γεδεών, Τύρναβος