Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Σοφία Ντώνη-Τζιουμάκη ετών 56

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Γεώργιος Αντωνίου ετών 58

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας

3.Λουκία Κουρδή ετών 74

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

4.Αικατερίνη Σπηλιώτη ετών 75

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στομίου

5.Φώτιος Γεωργίου ετών 92

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας