Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Χρήστος Γκανάβας ετών 67

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Γεώργιος Τσιμπλούλης ετών 71

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

3.Ιωάννης Παλάτος ετών 86

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου

4.Αλέξανδρος Κοτσιανόπουλος ετών 90

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

5.Γεώργιος Διονυσίου ετών 92

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου