Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ηρακλής-Χαράλαμπος Αλμπάνης ετών 61

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ιωάννης Μίγας ετών 79

Ώρα 11:30 Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας

3.Αθανάσιος Ταμπούρης ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

4.Ηλέκτρα Ζαφειρίου ετών 87

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Βασίλειος Αντωνίου ετών 89

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας