Οκτώ κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Μαρία Γκρίγκα ετών 75

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ευθαλία Φάκκα ετών 78

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου

3.Αθανάσιος Τέλιος ετών 80

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας

4.Ελένη Αρμένη ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Βασίλειος Διμπέλας ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

6.Αλίκη-Αγγελική Ωρολογοπούλου ετών 88

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Θεόδωρος (Ηλίας) Ντάνης ετών 89

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

8.Κωνσταντίνος Ρούσσης ετών 94

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας