Οκτώ κηδείες σήμερα Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 τον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Μασούρας ετών 52

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Παναγιώτης Μικιρτζής ετών 75

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Παύλος Ολύμπιος ετών 82

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ομολίου

4.Ιωάννα Κωστοπούλου ετών 86

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου

5.Ευάγγελος Τσούμαρης ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γυρτώνης

6.Ζωή Παρασύρη ετών 90

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Γερακαρίου

7.Ευφημία (Μίτσα) Χαδουλού ετών 85

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

8.Αλέξανδρος Γκουντής ετών 82

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου