Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει ο Δήμος Λαρισαίων, από κοινού με άλλους 120 Δήμους της χώρας, κατά δύο εταιρειών παρόχων ενέργειας για ανεξόφλητες οφειλές, και συγκεκριμένα για τη μη καταβολή των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, τα οποία λαμβάνουν οι εταιρείες από τους καταναλωτές και δεν τα αποδίδουν στους Δήμους.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, σε πρόσφατη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει πληρεξούσιο και να αναθέσει σε δικηγόρο στην Αθήνα, τον χειρισμό των διαδικασιών, ο οποίος και έχει αναλάβει την υπόθεση των εταιρειών-εναλλακτικών παρόχων και των υπόλοιπων Δήμων, που θα κινηθούν από κοινού.

Το ποσό της οφειλής στον Δήμο Λαρισαίων από πέντε παρόχους, ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Παλαιότερα είχαν σταλεί εξώδικα από τον Δήμο και κάποιοι συμμορφώθηκαν.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (από ρεπορτάζ της Λένας Κισσάβου, Ελευθερία)