Μία κηδεία σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Αθανάσιος Τσουμπανάκης ετών 90

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων