Μία κηδεία σήμερα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 στο νομό Λάρισας

1. Αγαθοκλή Τσαδήμο ετών 87

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Κυπάρισσος Λάρισας