Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της ετήσιας απογραφικής έρευνας Θεραπευτηρίων, έτους 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε από 271 το 2018 σε 269 το 2019 (0,7%).

Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (52,4%) των θεραπευτηρίων κατά το 2019 ήταν ιδιωτικά.

Η Θεσσαλία όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας, κατά το έτος 2019, βρίσκεται στην 3η θέση πίσω από την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Τα περισσότερα θεραπευτήρια (34,6% του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής (93), με δεύτερη σε ποσοστό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16,% - 43)) και τρίτη τη Θεσσαλία (11,5% - 31).

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια αντιστοιχούν στο 10,4% του συνόλου της χώρας.

kosmoslarissa.gr (Λ.Ε.)