Συνολικά 3.720 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών θα καλυφθούν σε 127 νοσοκομεία της χώρας.

Οι υποψήφιοι (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Βάσει της προκήρυξης οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, και ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

(*) Να υπενθυμίσουμε ότι στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Λάρισας, σύμφωνα με την προκήρυξη θα καλυφθούν 92 συνολικά θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα

ΠΓΝΛ

ΠΕ Νοσηλευτικής (9)

ΤΕ Νοσηλευτικής (27)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (27)

ΓΝΛ

ΠΕ Νοσηλευτικής (2)

ΤΕ Νοσηλευτικής (20)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (7)