Στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων θα προχωρήσει ο δήμος Φαρσάλων μετά την υπογραφή από τον δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου, της  σύμβασης του έργου «Γενικές επισκευές σχολείων», συνολικού κόστους 43.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, έργο προβλέπει παρεμβάσεις επισκευών – συντηρήσεων σε πέντε σχολεία του δήμου Φαρσάλων. Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Στο Νηπιαγωγείο Ευυδρίου: Αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά, κατασκευή μεταλλικών κοιλοδοκών 10 χ 10 για τη στήριξη του εξώστη, αντικατάσταση ξύλινων κιγκλιδωμάτων με μεταλλικά, εργασίες τοποθέτησης μαρμάρων, τοποθέτηση καθιστικών, κλάδεμα δέντρων.
2. Στο Δημοτικό Ευυδριού: Συντήρηση χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά, τοποθέτηση μπασκετών, καλαθάκια, ανακαίνιση τσιμεντοχρωμάτων αυλής, ελαιοχρωματισμός κιγκλιδωμάτων.
3. Στο Δημοτικό Διλόφου: Ανακαίνιση Εσωτερικών και Εξωτερικών χρωματισμών καθώς και συντήρηση των κουφωμάτων.
4. Στο Νηπιαγωγείο 4ου Δημοτικού Σχολείου: Θα σκυροδετηθεί τμήμα της αυλής, θα τοποθετηθεί πλέγμα στον προθάλαμο της εισόδου και κουδουνιού καθώς και πινακίδα με την επωνυμία του νηπιαγωγείου. Θα γίνει επισκευαστικό κονίαμα σε ρηγματώσεις τριχοειδείς του σχολείου.
5. Στο Γυμνάσιο Ευυδρίου: Θα γίνει επισκευή εξωτερικών σοβατισμάτων, ανακαίνιση χρωματισμών με τσιμεντοχρώματα εξωτερικά και πλαστικά εσωτερικά. Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε τρείς αίθουσες και θα γίνει ασφαλτόστρωση της αυλής.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Υπογράψαμε τη σύμβαση για την εκτέλεση ενός έργου που αφορά επισκευές και συντήρηση σχολικών κτηρίων σε διάφορα σημεία της επαρχίας μας.
Κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς, καταβάλουμε με σχέδιο μια συνεχή προσπάθεια, ώστε τα κτήρια που στεγάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες να βρίσκονται πάντα στην αρμόζουσα αισθητική και λειτουργική κατάσταση και προπαντός να είναι ασφαλή».