Έξι κηδείες σήμερα Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021στον νομό Λάρισας

1.Αικατερίνη Αθανασούλα-Στεργίου ετών 74

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα στο Ελευθεραί Λάρισας

2.Απόστολος Λαζαρίδης ετών 77

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στα Βούναινα Λάρισας

3.Αγγελική Ζηνούλη ετών 79

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης

4.Μαρία Νασίκα-Μίχη ετών 83

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Βασίλειος Σταυροθόδωρος ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Κρύα Βρύση Λάρισας

6.Θεοδούλα Μωυσιάδου ετών 99

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας