Έξι κηδείες σήμερα Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Αργυρακούλης ετών 59

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Ραχούλας

2.Φανή Μπεϊνά (Καλτσάτου) ετών 75

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

3.Σωτήριος Σωτηρόπουλος ετών 75

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

4.Δημήτριος Χρυσικός ετών 78

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου

5.Μαρία Δημηνίκου ετών 80

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω Σωτηρίτσας

6.Βασίλειος Τσιτσώνης ετών 90

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κάμπου