Έξι κηδείες σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ουρανία-Γεωργία Τσαβέ ετών 3

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων (Ηπειρώτικα) Λάρισας

2.Γεώργιος Λουλούδης ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Δημήτριος Καταραχιάς ετών 80

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

4.Θεόδωρος Βλαχούλης ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Φαλάνης

5.Οδυσσέας Καλλιώνης ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

6.Ελισάβετ Γκαντου ετών 89

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας