Έξι κηδείες σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ζήσης Νούσιος ετών 59

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου

2.Αναστασία Παναγιωτίδου ετών 77

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Σοφία Κουτσιμανή ετών 78

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

4.Νικόλαος Κουρούκας ετών 83

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς

5.Μαρία Ματούλα ετών 84

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Μαρία Συργκάνη ετών 97

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς Τυρνάβου