Δύο κηδείες σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Αδάμ-Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ετών 38

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βασίλειος Πέρκας ετών 86

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού Λάρισας