Δύο κηδείες σήμερα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Ευάγγελος Μπαντράς ετών 75

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βάια Γ. Αρσενίου ετών 85

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κραννώνα Λάρισας