Δύο κηδείες σήμερα Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Χαϊνταρλής ετών 68

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Κωνσταντίνος Μπουρονίκος ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας