Δύο κηδείες σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Μπεκιώτης ετών 42

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αστέριος Πετσιάβας ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας