Δύο κηδείες σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Σπυρίδων Αγγελης ετών 67

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Καλού Νερού Λάρισας

2.Παρασκευή Ματράκη ετών 83

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου Τυρνάβου