Δύο κηδείες σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ιωάννα Μαχούχα ετών 61

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Νικόλαος Σισκόπουλος ετών 99

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας