Δύο κηδείες σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Μπακανιάρης ετών 57

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Νικόλαος Καραουλάνης ετών 91

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγιάς