Το μοντέλο της σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με ιδιώτη, για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων για δέκα χρόνια, που περιλαμβάνει 15.804 φωτιστικά σημεία του Δήμου, σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Δήμος Λαρισαίων.
Πρόκειται για μία επιλογή που ήδη εφαρμόζουν κι άλλοι δήμοι της χώρας με στόχο την αναβάθμιση και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού τους για εξοικονόμηση ενέργειας, στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται μέσω της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Με τον τρόπο αυτό οι δήμοι ρίχνουν το κόστος και αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών φωτισμού, καθώς πρόκειται για σύνθετη και εξειδικευμένη υπηρεσία που δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας.
Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 14,5 εκ. ευρώ ενώ η αμοιβή του συμβούλου του έργου θα ανέλθει στις 248.000 ευρώ. Η εργολαβία αφορά την δεκαετία 2022- 2031.
Το θέμα θα συζητηθεί στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Λένα Κισσάβου Ελευθερία)