Στην εποχή του ηλεκτρονικού λογαριασμού, e-bill, έχει εισέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ).
Μέσω του συστήματος που έχει εγκαταστήσει, στη διαδικτυακή σελίδα της deyal.gr, , οι δημότες μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά.
Η δημοτική υπηρεσία, προτρέπει μάλιστα τους δημότες, να εξοφλούν με αυτό τον τρόπο τους λογαριασμούς προκειμένου να ύπαρξη περιορισμός των επισκέψεων των καταναλωτών στο ταμείο της επιχείρησης στα πλαίσια των μέτρων προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση κρουσμάτων του κορωνοϊού.