Με το συνολικό ποσό των 9.587.814,04 ευρώ επιχορηγούνται 27 δήμοι της χώρας, προκειμένου να εξοφλήσουν υποχρεώσεις τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Η επιχορήγηση γίνεται με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 29937/18.5.2020), βάσει τουαρ.233 του ν.4635/2019 ως ισχύει.
Τα εκατομμύρια προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.
Για το νομό Λάρισας στη λίστα βρίσκονται οι δήμοι Αγιάς και Κιλελέρ.
Ο δήμος Αγιάς επιχορηγείται με το ποσό των 190.070,97 ευρώ και ο δήμος Κιλελέρ με το ποσό των 654.858,85 ευρώ.

Mε πληροφορίες από airetos.gr