37 μουσικούς ζητά το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.
Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 9μηνη σύμβαση εργασίας.
Οι ειδικότητες:
    1 ΠΕ Μουσικών (Διεύθυνση Χορωδίας)
    1 ΠΕ Μουσικών (Διεύθυνση Συμφωνικών Ορχηστρών)
    1 ΠΕ Μουσικών (Πιάνο)
    1 ΠΕ Μουσικών (κιθάρα jazz)
    1 ΠΕ Μουσικών (Σύνθεσης)
    1 ΠΕ Μουσικών (Φλάουτο)
    3 ΠΕ Μουσικών (πιάνο)
    2 ΤΕ Μουσικών (Θεωρητικά)
    3 ΤΕ Μουσικών (κλασική κιθάρα)
    2 ΤΕ Μουσικών (Μονωδία)
    2 ΤΕ Μουσικών (Βιολί)
    1 ΤΕ Μουσικών (Βυζαντική Μουσική)
    1 ΤΕ Μουσικών (Τρομπέτα)
    1 ΤΕ Μουσικών (Βιολοντσέλο)
    1 ΤΕ Μουσικών (Φλάουτο)
    1 ΤΕ Μουσικών (βαθύχορδο)
    1 ΤΕ Μουσικών (Όμποε)
    1 ΤΕ Μουσικών (τρομπόνι)
    1 ΤΕ Μουσικών (παραδοσιακά κρουστά)
    1 ΔΕ Μουσικών (παραδοσιακό λαούτο)
    1 ΔΕ Μουσικών (παραδοσιακό κλαρίνο)
    1 ΔΕ Μουσικών (κανονάκι)
    1 ΔΕ Μουσικών (μπουζούκι)
    1 ΤΕ Μουσικός Εκτελεστής (κλασικά κρουστά)
    1 ΤΕ Μουσικός Εκτελεστής (κλαρινέτο)
    1 ΤΕ Μουσικός Εκτελεστής (τρομπόνι)
    1 ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Σαξόφωνο)
    2 ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (τρομπέτα)
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Ωδείου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου.

workenter.gr