Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατανέμονται 29 νέες οργανικές θέσεις γιατρών και 88 νοσηλευτών για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ,  από τις οποίες 5 θέσεις γιατρών και 32 θέσεις νοσηλευτών δίνονται για τις ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Πρόκειται για θέσεις γιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας.
Η κατανομή έχει ως εξής:
ΠΓΝ Λάρισας 5 θέσεις
ΓΝ Λάρισας 5 θέσεις
ΓΝ Βόλου Μία θέση
ΓΝ Καρδίτσας 4 θέσεις
ΓΝ Τρικάλων 4 θέσεις
ΓΝ Λαμίας 7 θέσεις
ΓΝ Χαλκίδας 3 θέσεις
Οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
ΠΓΝ Λάρισας  ΤΕ νοσηλευτικής 28, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 4
ΓΝ Λάρισας ΠΕ νοσηλευτικής 4, ΤΕ νοσηλευτικής 28
ΓΝ Καρδίτσας ΠΕ νοσηλευτικής 2, ΤΕ νοσηλευτικής 6
ΓΝ Τρικάλων ΤΕ νοσηλευτικής 10, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 6
Οι συγκεκριμένες θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ της Ιατρικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου.

Δημ. Κατσανάκης Ελευθερία