Από την  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, για την περίοδο 2020-2021.
Υποβλήθηκαν 1.622 αιτήσεις νηπίων & βρεφών και ικανοποιούνται σε αυτή τη φάση 1.604 από αυτές.
Να σημειωθεί ότι το 95% των αιτήσεων ικανοποιείται με βάση την 1η επιλογή των γονέων.
Η επιλογή των παιδιών έγινε  με το αδιάβλητο, αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης και σύμφωνα με  τη δυναμικότητα του κάθε παιδικού σταθμού.
Τα ονόματα των παιδιών θα είναι αναρτημένα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και στα γραφεία της Διεύθυνσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α). Δεν θα δημοσιοποιηθούν λόγω του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.
Η περίοδος για ενστάσεις και για κατάθεση νέων αιτήσεων θα είναι από 1/9/2020 έως 10/9/20120 στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος) ενώ οι απαντήσεις θα καταβληθεί η προσπάθεια να δοθούν εντός πέντε ημερών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Λαρισαίων, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021»,  με το 70% των θέσεων και οι ενδιαφερόμενες μητέρες αφού υποβάλλουν την αίτησή τους, όταν ανακοινωθεί η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα είναι δικαιούχοι voucher, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Διεύθυνσης για την υπογραφή Σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Λαρισαίων που τοποθετήθηκε το παιδί τους ώστε να φιλοξενείται δωρεάν,  μέσω του προγράμματος.
Οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν,  για τη νέα περίοδο,  στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 και παράλληλα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Αγιασμού  του κάθε παιδικού σταθμού, για τις 3/9/2020.