Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Θεολόγος – Θεόδωρος Στρατάκος ετών 90

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

2. Νικόλαος Μουράβας ετών 95

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Στεφανοβικείου

3. Ιωάννης Σαρασίδης ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας