Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 στον νομό Λάρισας.

1. Ιωάννης Μπλάτζας ετών 63

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέοι Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Βασιλική Μπράχου ετών 84

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγιάς

3. Αχίλλειος Σταμογιαννόπουλος ετών 40

Ωρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας