Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Αφροδίτη Βλάχου - Ζαφειρίου ετών 55

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι 

2. Βασίλειος Σταμούλης ετών 58

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας 

3. Ελευθερία Πλατή 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας