Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

Ελισάβετ Βαλώζου ετών 91

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου

Βασιλική Τζιμουράγκα ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ελένη Γιαννούτσου ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας