Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1. Μιχαήλ Μαβίδης ετών 70

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη)

2. Αθανάσιος Ιατρόπουλος ετών 76

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

3. Κωνσταντίνος Πουρνάρας ετών 81

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

4. Βάια Καραμήτσου ετώ 89

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, στη Γιάννουλη