Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 στο νομό Λάρισας

1. Γεώργιος Βάϊος ετών 96

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γέννεσις Θεοτόκου Ελευθεραί

2. Δημήτριος Πολύζος ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δήμητρας Αγιάς

3. Αντωνία Καλαϊτζίδου ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέοι Κοιμητήριο) Λάρισας

4. Κωνσταντίνος Λιάπης ετών 76

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνστνατίνου και Ελένης στο Βρυότοπο